Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 22 наурыздағы №26-ПГВр және 2020 жылғы 01 сәуірдегі №30-ПГВр «ҚР халқының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы» қаулыларына байланысты, Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 «ҚР төтенше жағдайды енгізу туралы» Жарлығына сәйкес, сондай-ақ 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР заңнамасына сәйкес карантиндік режимді қатаң сақтау үшін үй карантиніндегі менің тұрған жерімді анықтау үшін менің дербес деректерімді жинауға, өңдеуге келісім беремін.

 В связи с Постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №26-ПГВр от 22 марта 2020 года и №30-ПГВр от 01 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению безопасности населения РК», в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года №285 «О введении чрезвычайного положения в РК», а также в соответствии с законодательством РК «О персональных данных и их защите» от 21 мая 2013 года №94-V, для строгого соблюдения карантинного режима, даю согласие на сбор, обработку моих персональных данных для определения моего местонахождения на домашнем карантине.